dip coating coater optical smoke density electronics development

Namáčecí zařízení pro dip-coating

Namáčecí zařízení slouží k přípravě tenkých vrstev namáčením pevného podkladového materiálu do roztoku. Naše namáčecí zařízení umožňují provádět namáčecí cyklus opakovatelně a přesně podle nastavených parametrů (rychlostí namáčení a vytahování apod.) Některé modely namáčecích zařízení dále umožňují udržet konstantní teplotu a vlhkost v namáčecí komoře. Zařízení je speciálně určeno pro laboratorní použití a je vhodné i pro malé počty vzorků.

Měření optické hustoty kouře

Zařízení pro měření optické hustoty kouře je určeno zejména pro použití v rámci požárních testů materiálů. Zařízení se skládá z modulovaného optického zdroje, synchronního detektoru záření a řídící jednotky. Přístroj měří intenzitu světla procházejícího ze zdroje záření do detektoru. Zařízení je tedy vhodné pro měření změn v útlumu světla v prostoru mezi zdrojem a detektorem jako je například měření optické hustoty kouře. Díky synchronizaci světelného zdroje a detektoru je zařízení, do určité míry, odolné vůči okolnímu světlu a může tedy být provozováno za běžného denního světla.

Pokud by Vám nevyhovoval žádný z našich standardně nabízených modelů, můžeme pro Vás zařízení modifikovat tak, aby přesně splnilo Vaše požadavky nebo navrhnout zařízení zcela nové podle Vašich požadavků.